სიახლეები http://Emis.ge/ Mon, 25 Sep 2017 17:47:38 +0400 60 სერტიფიცირებული დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ! https://Emis.ge//news/1739/ <p style="margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;">დირექტორობის უფლების მქონე პირებს, მათ მიერ თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების შეცვლის შესაძლებლობა აქვთ 8 სექტემბერს - 24:00 საათამდე.</p> <p style="margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;">ინფორმაცია თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ <a target="_blank" href="http://directors.mes.gov.ge/docs/2017-09-07.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(35, 133, 232);" >იხილეთ აქ</a>.</p> <p style="margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Sylfaen, &quot;DejaVu Sans&quot;;"> <br /> </p> Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0400