ვაკანსია

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი
გამოქვეყნდა: 10/01/2019
ბოლო ვადა: 10/03/2019
ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი
მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი
გამოქვეყნდა: 10/01/2019
ბოლო ვადა: 10/10/2019
მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი
PHP პროგრამისტი
გამოქვეყნდა: 08/20/2019
ბოლო ვადა: 09/05/2019
PHP პროგრამისტი
Front End დეველოპერი
გამოქვეყნდა: 06/17/2019
ბოლო ვადა: 06/24/2019
Front End დეველოპერი
Back End დეველოპერი
გამოქვეყნდა: 12/18/2017
ბოლო ვადა: 01/17/2018
Back End დეველოპერი
პროექტის მენეჯერი
გამოქვეყნდა: 11/25/2017
ბოლო ვადა: 12/04/2017
პროექტის მენეჯერი 
ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური - იურისტი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
ადამიანური რესურსების სპეციალისტი (სტაჟიორი)
გამოქვეყნდა: 01/25/2016
ბოლო ვადა: 02/03/2016
ადამიანური რესურსების სპეციალისტი (სტაჟიორი)
პროგრამისტი (სტაჟიორი)
გამოქვეყნდა: 01/25/2016
ბოლო ვადა: 02/03/2016
პროგრამისტი (სტაჟიორი)
შესყიდვების სპეციალისტი (სტაჟიორი)
გამოქვეყნდა: 01/25/2016
ბოლო ვადა: 02/03/2016
შესყიდვების სპეციალისტი (სტაჟიორი)
საქმისწარმოების სპეციალისტი (სტაჟიორი)
გამოქვეყნდა: 01/25/2016
ბოლო ვადა: 02/03/2016
საქმისწარმოების სპეციალისტი (სტაჟიორი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (მარნეული)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (მესტია)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (სამტრედია)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (შუახევი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (წალკა)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი(ჭიათურა)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (ჭიათურა)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (ჩოხატაური)