ვაკანსია

კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი(ჭიათურა)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (ჭიათურა)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (ჩოხატაური)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (შუახევი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (მესტია)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (მარტვილი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (თეთრიწყარო)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (ბოლნისი)
სტატისტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
გამოქვეყნდა: 02/16/2015
ბოლო ვადა: 02/25/2015
სტატისტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
შესყიდვების მენეჯერი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
პროფესიული განათლების მასწავლებელი
გამოქვეყნდა: 09/17/2014
ბოლო ვადა: 10/08/2014
პროგრამის დასახელება - ვებ ტექნოლოგიები (IV საფეხური)
პროფესიული მასწავლებელი/მასწავლებლები შემდეგი სასწავლო მოდულებისთვის:


პროგრამის დასახელება - კომპიუტერული ქსელები და სისტემები (IV საფეხური)
პროფესიული მასწავლებელი/მასწავლებლები შემდეგი სასწავლო მოდულებისთვის:


სამეწარმეო საქმიანობის პროფესიული მასწავლებელი 

სამუშაოს აღწერა

მოამზადოს პროფესიული სტუდენტები დამტკიცებული პროფესიული სტანდარტის და სასწავლო პროგრამების შესაბამისად;
შეიმუშაოს სასწავლო კურსის სილაბუსი, სასწავლო კურსისათვის აუცილებელი და დამხმარე ლიტერატურის სია; 
სასწავლო კურსის დაწყებისთანავე გააცნოს სტუდენტს საგნის სილაბუსი, რომელშიც ლექციების მიხედვით გაწერილი იქნება შესასწავლი მასალა, ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა, შეფასების სისტემა; 
ჩაატაროს სილაბუსით გათვალისწინებული გამოცდები და სასწავლო კურსის შემაჯამებელი/ფინალური გამოცდები;
საჭიროების შემთხვევაში, ჩაუტაროს სტუდენტს/სტუდენტებს დამატებითი გამოცდა;
შეამოწმოს ტესტებისა და გამოცდების შედეგები და შეაფასოს სტუდენტები აღნიშნული შედეგების მიხედვით;
საჭიროების შემთხვევაში, შეიმუშაოს და განახორციელოს პროფესიულ სტუდენტებთან ინდივიდუალური საკონსულტაციო მუშაობის გეგმა.


დამატებითი მოთხოვნები
"პროფესიული განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

დამატებითი ინფორმაცია
პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დამტკიცებული მასწავლებლის გეგმიური საათობრივი დატვირთვისა და საგნის საათობრივი ღირებულების შესაბამისად.


დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გააკეთოთ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ოფიციალური ვებ გვერდის საშუალებით 2014 წლის 08 ოქტომბრამდე.
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე მოსამსახურე(ზესტაფონი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე მოსამსახურე(ახალქალაქი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტების (IT სპეციალისტი/თბილისი) შესარჩევი კონკურსი
გამოქვეყნდა: 07/17/2014
ბოლო ვადა: 07/26/2014
სამუშაოს აღწერა:
TCP/IP ქსელის კონფიგურირება;
ანტივირუსული პროგრამების ინსტალირება/მოხმარება;
ქსელური საკაბელო სისტემის უზრუნველყოფა;
კომპიუტერული და ქსელური პრობლემების იდენტიფიცერება და აღმოფხვრა;
პერიფერიული აპარატურის კომპიუტერებთან მიერთება და ინსტალაცია (დრაივერების დაყენება);
სისტემის ბეკაპირება და აღდგენა; 
Windows ან/და Linux  სისტემების ცოდნა;

უნარ–ჩვევები:

•       კომუნიკაბელურობა;
•       პუნქტუალურობა;
•       გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
•       ანალიტიკური აზროვნება;
•       მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, 2014 წლის 26 ივლისამდე, გამოაგზავნოთ თქვენი CV ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@emis.ge.
სერვერული ოპერაციული (Linux) სისტემის პროფესიული მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი
გამოქვეყნდა: 04/14/2014
ბოლო ვადა: 04/24/2014
შემდეგ რეგიონებში: 
ჭიათურა, ლაგოდეხი, ნინოწმინდა, ბოლნისი, თეთრიწყარო, წალკა, მესტია, ადიგენი, ასპინძა, ჩოხატაური, ხულო, ახალქალაქი, მარნეული.

სამუშაო აღწერილობა:
 •   TCP/IP ქსელის კონფიგურირება;
 •   ანტივირუსული პროგრამების ინსტალირება/მოხმარება;
 •   ქსელური საკაბელო სისტემის უზრუნველყოფა;
 •   კომპიუტერული და ქსელური პრობლემების იდენტიფიცერება და აღმოფხვრა;
 •   პერიფერიული აპარატურის კომპიუტერებთან მიერთება და ინსტალაცია (დრაივერების დაყენება);
 •   სისტემის ბეკაპირება და აღდგენა.
ძირითადი მოთხოვნები:
 •   სასურველია ბაკალავრის ხარისხი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში;
 •   Windows ან/და Linux სისტემების ცოდნა.
 •   TCP/IP ქსელის კონფიგურირების ცოდნა;
 •   ანტივირუსული პროგრამების ინსტალირება/მოხმარების ცოდნა;
 •   ქსელური საკაბელო სისტემის უზრუნველყოფის ცოდნა;
 •   კომპიუტერული და ქსელური პრობლემების იდენტიფიცერებისა და აღმოფხვრის უნარი/ცოდნა;
 •   პერიფერიული აპარატურის კომპიუტერებთან მიერთებისა და ინსტალაციის (დრაივერების დაყენება) ცოდნა/უნარი;
 •   სისტემის ბეკაპირებისა და აღდგენის ცოდნა.
დამატებითი მოთხოვნები:
 •   კომუნიკაბელურობა;
 •   პუნქტუალურობა;
 •   გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 •   ანალიტიკური აზროვნება;
 •   მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა.
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალური ვებ - გვერდის (www.hr.gov.ge) საშუალებით.
 განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2014 წლის  24 აპრილი
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი (შტატგარეშე თანამშრომელი) - თბილისი
ვებ პროგრამირების საფუძვლების პროფესიული მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
ვებ დიზაინის საფუძვლების პროფესიული მასწავლებელი (შტატგარეშე თანამშრომელი)