ვაკანსია

გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების სპეციალისტი /GIS სპეციალისტი
გამოქვეყნდა: 07/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
სამუშაოს აღწერა: 
 • ტოპოგრაფიულ მონაცემებთან მუშაობა (დიგიტალიზაცია, კორექტირება. ტოპოლოგიური და ტოპონიმიკური ანალიზი)  
 • საგანმანათლებლო სფეროში არსებული დაწესებულებების შესახებ მონაცემების გეოგრაფიული და თემატური რუკების აგება.  
 • კარტოგრაფიული მასალის ბეჭდვითი სამუშაოების შესრულება; 
მოთხოვნები:  
 • უმაღლესი განათლება, სასურველია საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, გეოინფორმატიკაში, გეოგრაფიაში, 
  კარტოგრაფიაში ან მათთან კავშირში მყოფ  სპეციალობაში;  
 • Arc GIS- საფუძვლიანი ცოდნა და სამუშაო გამოცდილება  
 • სასურველია გეოგრაფიულ საინფორმაციო სისტემებთან და მონაცემთა ბაზებთან
მუშაობის გამოცდილება;  
 • კარტოგრაფიასა და გეოგრაფიულ ინფორმაციულ სისტემებში მუშაობის გამოცდილება  
 • სასურველია MS SQL-ის საბაზისო ცოდნა  (მარტივი მონაცემთა ბაზების აგებისა და მართვის გამოცდილება)  
 • გუნდური მუშაობის უნარი;  
 • სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა;  
 • კომუნიკაბელურობა;.  
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მენეჯმენტში მუშაობის გამოცდილება;  
 • კრიტიკული ანალიზის უნარი, საკვანძო და პრობლემური საკითხების დადგენის და მათი გადაწყვეტის უნარი;  
ბიზნეს ანალიტიკოსი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
სამუშაოს აღწერა:  
 • პროექტში მონაწილე მხარეებისაგან მოთხოვნების შეგროვება, დოკუმენტების ანალიზის, ინტერვიუებისა და შეხვედრების საშუალებით;  
 • პროექტის ყველა მოთხოვნის დოკუმენტირება;  
 • პროცესების დიზაინი;  
 • მომხმარებლის ინტერფეისის დეტალური აღწერილობის შექმნა;  
 • ბიზნეს პროცესების დიაგრამების შექმნა;  
 • ფუნქციური სპეციფიკაციების შეთანხმება, როგორც ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან,
  ასევე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სპეციალისტებთან;  
 • ფუნქციური ექსპერტის როლის შესრულება პროექტის დიზაინის, დაპროგრამების, ტესტირებისა და გაშვების ფაზებში;  
 • გარკვეულ შემთხვევებში პროექტის მენეჯერის ფუნქციების შესრულება;  
 მოთხოვნები:  
 • ბიზნეს პროცესების ანალიზისა და მოდელირების გამოცდილება;  
 • ამოცანის ანალიზის, კრიტიკული შეფასების, საკვანძო და პრობლემური საკითხების დადგენის და მათი გადაწყვეტის უნარი;  
 • სამუშაოს  ვადის განსაზღვრა და მისი მისი ეფექტური მართვის უნარი;  
 • რამდენიმე ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;  
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, დისციპლინირებულობა;  
 • დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის უნარი . 
IT პროექტების მენეჯერი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
სამუშაოო აღწერა:  
 • პროექტის ყველა ეტაპის დაგეგმვა და შესრულების პროგრესის მუდმივი შეფასება;  
 • პროექტში დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობების დამყარება, მათი პროექტში ჩართულობისა
   და ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა;  
 • ჯგუფის წევრებისთვის საქმიანობების განსაზღვრა და დაგეგმვა, ბიზნეს-მომხმარებლებისთვის, ისევე როგორც მომწოდებლებისთვის
   პასუხისმგებლობის მკაფიოდ გამიჯვნის უზრუნველყოფა;  
 • პროექტის რისკების, რეპორტინგის და პრობლემების აქტიურად მართვა;  
მოთხოვნები:  
 • კომუნიკაბელურობა,  ორგანიზაციის ყველა დონეზე ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.  
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მენეჯმენტში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;  
 • ამოცანის ანალიზის, კრიტიკული შეფასების, საკვანძო და პრობლემური საკითხების დადგენის და მათი გადაწყვეტის უნარი;
ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
ძირითადი მოვალეობები :  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის შედგენა;    
 • გეგმის შესრულების შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშის მომზადება;  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის მოთხოვნათა შესრულების ყოველდღიური მონიტორინგი;  
 • ინფორმაციული აქტივებისა და მათზე წვდომის აღწერა;  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შიდა უწყებრივი დოკუმენტაციის მომზადება;  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და მათზე რეაგირების მონიტორინგი;  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე ანგარიშგება და სხვა ადმინისტრაციული/საორგანიზაციო სახის საქმიანობა;  
ძირითადი მოთხოვნები:  
 • ბაკალავრის ხარისხი;  
 • სამუშაოს ვადის განსაზღვრისა და მისი ეფექტური მართვის უნარი;  
 • რამდენიმე ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;  
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, დისციპლინირებულობა; მუშაობის უნარი,
   როგორც გუნდში, ასევე დამოუკიდებლად;  
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;  
ჯავა პროგრამისტი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
ძირითადი მოვალეობები :  
 • ახალი პროგრამების შექმნა და დამუშავება;  
 • არსებული პროგრამების ცვლილება/განახლება;  
ძირითადი მოთხოვნები:  
 • Java/J2EE (JSF, JSP)  
 • JavaScript  
 • JQuery  
 • HTML, CSS.  
 • GWT/GXT  
 • PHP  
 • ExtJS  
 • ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა.  
 • ბაკალავრის ხარისხი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ან ფიზიკა-მათემატიკის განხრით;  
 • სამუშაოს ვადის განსაზღვრისა და მისი ეფექტური მართვის უნარი;  
 • რამდენიმე ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;  
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, დისციპლინირებულობა; 
 • მუშაობის უნარი, როგორც გუნდში, ასევე დამოუკიდებლად. 
NET პროგრამისტი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
მოთხოვნები:  
 • .NET ტექნოლოგიებთან  (ASP, C#)   მუშაობის გამოცდილება;  
 • WEB სერვისებთან მუშაობის გამოცდილება;  
 • HTML, JavaScript, CSS მუშაობის გამოცდილება;  
 • JAVA პროგრამირების გამოცდილება (ჩაითვლება უპირატესობად);  
 • MS SQL პროგრამირება (ჩაითვლება უპირატესობად);  
 • ამოცანის ანალიზის, კრიტიკული შეფასების, საკვანძო და პრობლემური საკითხების დადგენის და მათი გადაწყვეტის უნარი;  
 • სამუშაოს  ვადის განსაზღვრა და მისი მისი ეფექტური მართვის უნარი;  
 • რამდენიმე ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;  
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, დისციპლინირებულობა,  
   მუშაობის უნარი როგორც გუნდში ასევე დამოუკიდებლად;  
 • სამუშაო გამოცდილება შესაბამის სფეროში მინიმუმ 3 წელი;