• გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია

  მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მჭიდროდ თანამშრომლობს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, მათ შორის გარე დაკვირვების გავლის მსურველ  მასწავლებელთა  დაკავშირებით.
  გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია
 • ვიზიტი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო ტენოლოგიების გამოფენაზე (bett)

  ლონდონში, განათლების მსოფლიო ფორუმის ფარგლებში, სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსი - დიმიტრი ბერიძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ - მიხეილ ჩხენკელთან და მართვის სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად...
  ვიზიტი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო ტენოლოგიების გამოფენაზე (bett)
 • CyberEXE 2017 - კიბერსავარჯიშო 2017

  15 დეკემბერს სასტუმრო „რადისონ ბლუ ივერიაში“ სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფ „CERT.GOV.GE“-ს ორგანიზებით მორიგი ეროვნული კიბერსავარჯიშო გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორის გამოცდილი კიბერპროფესიონალები. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან წარმოდგენილი იყვნენ -ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი - გიორგი გვასალია და სისტემური ადმინისტრატორი - ვანო ნარიმანიძე.
  CyberEXE 2017 - კიბერსავარჯიშო 2017

ვაკანსია

კონკურსი ბუღალტრის თანამდებობაზე.
გამოქვეყნდა: 03/01/2013
ბოლო ვადა: 03/29/2013
ძირითადი მოვალეობები:  

 • საბუღალტრო აღრიცხვა და საბანკო ოპერაციების წარმოება;  
 • საბუღალტრო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურები, ინვოისები, მიღება-ჩაბარების აქტები) წარმოება, დაარქივება და კონტროლი;  
 • ფინანსური ანგარიშგების ფორმების შევსება და დროულად წარდგენა;  
 • ფინანსური მონიტორინგის წარმოება და კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად ფორმების შევსება და წარდგენა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში;  
 • კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად პერიოდული დეკლარაციების შევსება და დროულად წარდგენა;  
 • პარტნიორ ორგანიზაციებთან ფინანსური ოპერაციების დროული შესრულება და კონტროლი;  
 • პირველადი დოკუმენტაციის იდენტიფიცირება და კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა;  
 • შიდა კონტროლისა და აღრიცხვის სისტემის მუშაობის პროცესში მონაწილეობა და მისი სრულყოფის/გაუმჯობესების პროცესში მონაწილეობის მიღება;  
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია და კონტროლი;  
 • კომპანიაში არსებულ სააღრიცხვო სისტემებს შორის შესაბამისობის კონტროლი;  

კვალიფიკაცია და მოთხოვნები:  

 • უმაღლესი განათლება შესაბამის სფეროში (ბუღალტრული აღრიცხვა ან/და აუდიტი);  
 • საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ბუღალტრად მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება (სასურველია სსიპ-ში მუშაობის გამოცდილება);  
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კარგი ცოდნა; სიახლეებისა და ცვლილებების დროულად მოპოვების და პროფესიულ საქმიანობაში შესაბამისად დანერგვის უნარი;  
 • საბუღალტრო პროგრამაში ,,ORIS“-ში  მუშაობის საფუძვლიანი ცოდნა;  
 • წერილობითი კომუნიკაციის და ანგარიშების მომზადების უნარი;  
 • MS Excel-ის კარგი ცოდნა;  

პიროვნული თვისებები:  
 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  
 • ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;  
 • კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;  
დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV საჯარო სამსახურის ოფიციალური ვებ გვერდის მეშვეობით (hr.gov.ge)   
განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2012 წლის 29 მარტი
გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების სპეციალისტი /GIS სპეციალისტი
გამოქვეყნდა: 07/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
სამუშაოს აღწერა: 
 • ტოპოგრაფიულ მონაცემებთან მუშაობა (დიგიტალიზაცია, კორექტირება. ტოპოლოგიური და ტოპონიმიკური ანალიზი)  
 • საგანმანათლებლო სფეროში არსებული დაწესებულებების შესახებ მონაცემების გეოგრაფიული და თემატური რუკების აგება.  
 • კარტოგრაფიული მასალის ბეჭდვითი სამუშაოების შესრულება; 
მოთხოვნები:  
 • უმაღლესი განათლება, სასურველია საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, გეოინფორმატიკაში, გეოგრაფიაში, 
  კარტოგრაფიაში ან მათთან კავშირში მყოფ  სპეციალობაში;  
 • Arc GIS- საფუძვლიანი ცოდნა და სამუშაო გამოცდილება  
 • სასურველია გეოგრაფიულ საინფორმაციო სისტემებთან და მონაცემთა ბაზებთან
მუშაობის გამოცდილება;  
 • კარტოგრაფიასა და გეოგრაფიულ ინფორმაციულ სისტემებში მუშაობის გამოცდილება  
 • სასურველია MS SQL-ის საბაზისო ცოდნა  (მარტივი მონაცემთა ბაზების აგებისა და მართვის გამოცდილება)  
 • გუნდური მუშაობის უნარი;  
 • სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა;  
 • კომუნიკაბელურობა;.  
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მენეჯმენტში მუშაობის გამოცდილება;  
 • კრიტიკული ანალიზის უნარი, საკვანძო და პრობლემური საკითხების დადგენის და მათი გადაწყვეტის უნარი;  
ბიზნეს ანალიტიკოსი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
სამუშაოს აღწერა:  
 • პროექტში მონაწილე მხარეებისაგან მოთხოვნების შეგროვება, დოკუმენტების ანალიზის, ინტერვიუებისა და შეხვედრების საშუალებით;  
 • პროექტის ყველა მოთხოვნის დოკუმენტირება;  
 • პროცესების დიზაინი;  
 • მომხმარებლის ინტერფეისის დეტალური აღწერილობის შექმნა;  
 • ბიზნეს პროცესების დიაგრამების შექმნა;  
 • ფუნქციური სპეციფიკაციების შეთანხმება, როგორც ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან,
  ასევე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სპეციალისტებთან;  
 • ფუნქციური ექსპერტის როლის შესრულება პროექტის დიზაინის, დაპროგრამების, ტესტირებისა და გაშვების ფაზებში;  
 • გარკვეულ შემთხვევებში პროექტის მენეჯერის ფუნქციების შესრულება;  
 მოთხოვნები:  
 • ბიზნეს პროცესების ანალიზისა და მოდელირების გამოცდილება;  
 • ამოცანის ანალიზის, კრიტიკული შეფასების, საკვანძო და პრობლემური საკითხების დადგენის და მათი გადაწყვეტის უნარი;  
 • სამუშაოს  ვადის განსაზღვრა და მისი მისი ეფექტური მართვის უნარი;  
 • რამდენიმე ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;  
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, დისციპლინირებულობა;  
 • დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის უნარი . 
IT პროექტების მენეჯერი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
სამუშაოო აღწერა:  
 • პროექტის ყველა ეტაპის დაგეგმვა და შესრულების პროგრესის მუდმივი შეფასება;  
 • პროექტში დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობების დამყარება, მათი პროექტში ჩართულობისა
   და ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა;  
 • ჯგუფის წევრებისთვის საქმიანობების განსაზღვრა და დაგეგმვა, ბიზნეს-მომხმარებლებისთვის, ისევე როგორც მომწოდებლებისთვის
   პასუხისმგებლობის მკაფიოდ გამიჯვნის უზრუნველყოფა;  
 • პროექტის რისკების, რეპორტინგის და პრობლემების აქტიურად მართვა;  
მოთხოვნები:  
 • კომუნიკაბელურობა,  ორგანიზაციის ყველა დონეზე ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.  
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მენეჯმენტში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;  
 • ამოცანის ანალიზის, კრიტიკული შეფასების, საკვანძო და პრობლემური საკითხების დადგენის და მათი გადაწყვეტის უნარი;
ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
ძირითადი მოვალეობები :  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის შედგენა;    
 • გეგმის შესრულების შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშის მომზადება;  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის მოთხოვნათა შესრულების ყოველდღიური მონიტორინგი;  
 • ინფორმაციული აქტივებისა და მათზე წვდომის აღწერა;  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შიდა უწყებრივი დოკუმენტაციის მომზადება;  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და მათზე რეაგირების მონიტორინგი;  
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე ანგარიშგება და სხვა ადმინისტრაციული/საორგანიზაციო სახის საქმიანობა;  
ძირითადი მოთხოვნები:  
 • ბაკალავრის ხარისხი;  
 • სამუშაოს ვადის განსაზღვრისა და მისი ეფექტური მართვის უნარი;  
 • რამდენიმე ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;  
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, დისციპლინირებულობა; მუშაობის უნარი,
   როგორც გუნდში, ასევე დამოუკიდებლად;  
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;  
ჯავა პროგრამისტი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
ძირითადი მოვალეობები :  
 • ახალი პროგრამების შექმნა და დამუშავება;  
 • არსებული პროგრამების ცვლილება/განახლება;  
ძირითადი მოთხოვნები:  
 • Java/J2EE (JSF, JSP)  
 • JavaScript  
 • JQuery  
 • HTML, CSS.  
 • GWT/GXT  
 • PHP  
 • ExtJS  
 • ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა.  
 • ბაკალავრის ხარისხი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ან ფიზიკა-მათემატიკის განხრით;  
 • სამუშაოს ვადის განსაზღვრისა და მისი ეფექტური მართვის უნარი;  
 • რამდენიმე ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;  
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, დისციპლინირებულობა; 
 • მუშაობის უნარი, როგორც გუნდში, ასევე დამოუკიდებლად. 
NET პროგრამისტი
გამოქვეყნდა: 06/08/2012
ბოლო ვადა: 07/08/2012
მოთხოვნები:  
 • .NET ტექნოლოგიებთან  (ASP, C#)   მუშაობის გამოცდილება;  
 • WEB სერვისებთან მუშაობის გამოცდილება;  
 • HTML, JavaScript, CSS მუშაობის გამოცდილება;  
 • JAVA პროგრამირების გამოცდილება (ჩაითვლება უპირატესობად);  
 • MS SQL პროგრამირება (ჩაითვლება უპირატესობად);  
 • ამოცანის ანალიზის, კრიტიკული შეფასების, საკვანძო და პრობლემური საკითხების დადგენის და მათი გადაწყვეტის უნარი;  
 • სამუშაოს  ვადის განსაზღვრა და მისი მისი ეფექტური მართვის უნარი;  
 • რამდენიმე ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;  
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა, დისციპლინირებულობა,  
   მუშაობის უნარი როგორც გუნდში ასევე დამოუკიდებლად;  
 • სამუშაო გამოცდილება შესაბამის სფეროში მინიმუმ 3 წელი;