ვაკანსია

დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - ფსიქოლოგი - განცხადების N 75204
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - ქართული ენა და ლიტერატურა - განცხადების N 75202
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - ქართული ენა და ლიტერატურა - განცხადების N 75190
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - ქართული ენა (არაქართულენოვნებისთვის) - განცხადების N 75201
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - ქართული ენა (არაქართულენოვნებისთვის) - განცხადების N 75189
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - ფიზიკური აღზრდა - განცხადების N 75200
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - ფიზიკური აღზრდა - განცხადების N 75188
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - განცხადების N 75199
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - განცხადების N 75187
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - პირველი უცხო ენა - ინგლისური - განცხადების N 75198
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - პირველი უცხო ენა - ინგლისური - განცხადების N 75185
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - მშობლიური ენა და ლიტერატურა - აზერბაიჯანული - განცხადების N 75197
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - მშობლიური ენა და ლიტერატურა - აზერბაიჯანული - განცხადების განხადების N 75181
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - მუსიკა - განცხადების N 75196
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - მუსიკა - განცხადების N 75176
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - მათემატიკა - განცხადების N 75194
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - მათემატიკა - განცხადების N 75174
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - დარგის მეცნიერი - ბუნებისმეტყველება - განცხადების N 75192
დაწყებითი საფეხურის - რეცენზენტი - მასწავლებელი - ბუნებისმეტყველება - განცხადების N 75170
ტექნიკური სატელეფონო ცენტრის ოპერატორი
გამოქვეყნდა: 05/19/2022
ბოლო ვადა: 06/17/2022
ტექნიკური სატელეფონო ცენტრის ოპერატორი