მობილობის წესი და პროცედურა

მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე

მობილობის წესი და პროცედურა.