სიახლეები

06-03-2023
საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა ტესტირების შედეგები
01-03-2023
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2023-2024 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა რეგისტრაციისთვის ვადები და პირობები განსაზღვრა
15-02-2023
„ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების, პირველადი რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის პროცესი დაიწყო.
06-02-2023
სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული შიდა კონკურსების (სახელოვნებო შემოქმედებითი/სასპორტო ტური)   შედეგები ცნობილია
12-01-2023
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ:  

25-11-2022
გთხოვთ, გაეცანით ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელი სასწავლებლის  ავტორიზაციის შეჩერების შესახებ


20-10-2022
დირექტორობის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდება 2022 წლის 24 ოქტომბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით
10-10-2022
გამოქვეყნდა შპს ალტე უნივერსიტეტის და შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის, გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი 
07-10-2022
შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან დაიწყო ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების პირველადი რეგისტრაცია
05-10-2022
დაწესებულებების მიერ რიგგარეშე მობილობის გზით, საფეხურებისა და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების ან საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით მისაღებ პირთა ადგილების რაოდენობის...
03-10-2022
გამოცხადდა მიღება მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე
05-09-2022
სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული შიდა კონკურსების (სახელოვნებო შემოქმედებითი/სასპორტო ტური)   შედეგები ცნობილია
03-08-2022
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ:  
02-08-2022
გამოქვეყნდა, შპს ალტე უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი  
22-07-2022
გამოქვეყნდა შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის სტუდენტებისათვის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის, გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი 
07-07-2022
ცხადდება რიგგარეშე მობილობა შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის სტუდენტებისათვის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის !!! 
01-07-2022
„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად
24-06-2022
2022 წლის 28 ივნისს 17:00 საათზე გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა