პირველადი საფეხურის პროფესიული ტესტირების საბოლოო შედეგები

13-11-2017
პროფესიული განათლების მიღების მსურველ აპლიკანტებს საშუალება აქვთ პირველადი საფეხურის პროფესიული ტესტირების შედეგები იხილონ ვებ-გვერდზე - www.vet.emis.ge  პირად პროფილში.