სერტიფიცირებული დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!

04-12-2017
დირექტორობის უფლების მქონე პირებს, მათ მიერ თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების შეცვლის შესაძლებლობა აქვთ
4 დეკემბერს - 24:00 საათამდე.

ინფორმაცია თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ იხილეთ აქ.

სკოლების შეცვლა შესაძლებელია შემდეგი ვებგვერდის მეშვეობით - directors.mes.gov.ge