საბაზისო კვლევა - სკოლის მოსწავლეების დამოკიდებულება მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამებთან

27-03-2019
წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს, განსაზღვროს მოსწავლეების შესაძლო დაინტერესება მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამით.
სკოლის დასრულების შემდეგ დაინტერესდებით თუ არა, სწავლა განაგრძოთ  მოკლე ციკლის ორწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე თქვენსავე მუნიციპალიტეტში? ეს პროგრამა მოიცავს სტაჟირებას და მისი გავლა შეგიძლიათ როგორც უნივერსიტეტში, ისე პროფესიულ კოლეჯში. 

მოკლე ციკლის ორწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ თქვენ მიიღებთ დიპლომს, რაც საშუალებას მოგცემთ სწავლა განაგრძოთ საბაკალავრო პროგრამაზე ან დასაქმდეთ საქართველოში ან საზღვარგარეთ. საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი საგნები სრულად ან ნაწილობრივ ჩაგეთვლებათ ბაკალავრის ხარისხის მისაღებად.

კვლევაში მონაწილეობისთვის გამოიყენეთ   აღნიშნული ბმული: