პროფესიული ტესტირების შედეგები

21-05-2019
პროფესიული ტესტირების საბოლოო შედეგების გასაცნობად, პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებულმა პირებმა უნდა მიმართონ სარეგისტრაციო ცენტრებს. ონლაინ რეგისტრირებულ აპლიკანტებს შესაძლებლობა აქვთ ტესტირების საბოლოო შედეგებს გაეცნონ ვებ-გვერდზე: vet.emis.ge