2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

18-07-2019
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ფარგლებში, დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის მართვის სისტემაში წარმოდგენის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის 15 ივლისიდან 2020 წლის 23 ივლისის ჩათვლით

მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის 31 ივლისიდან 2020 წლის 19 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე

ხოლო მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის 26 აგვისტოდან 2020 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით

მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე (www.students.emis.ge)

სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის "2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები" 2020 წლის 10 ივლისის N1.1/69 ბრძანება