მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადება

26-09-2019
დამოწმდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე  მიღებისათვის წარმოდგენილი ანკეტა-კითხვარები. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: