რიგგარეშე მობილობა

12-07-2021
გამოქვეყნდა შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის  სტუდენტებისათვის გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი

მობილობით სარგებლობისათვის სტუდენტებმა განცხადებით უნდა მიმართონ სასურველ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას  და წარუდგინონ პირადი საქმის ასლები - 2021 წლის 12 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით.


სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს – სსიპ  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.

კონსულტაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: (+995 32) 2200 220, ან მოგვწეროთ ელექტრონულ მისამართზე:   info@emis.ge