უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

19-07-2021
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ფარგლებში, დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში წარმოდგენის ვადა განისაზღვრა - 2021 წლის 19 ივლისიდან 2021 წლის 30 ივლისის ჩათვლით.