ვებინარი საშუალო საფეხურის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირებით დაინტერესებული პირებისთვის

28-03-2022
ვებინარი საშუალო საფეხურის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირებით დაინტერესებული პირებისთვის.
შეხვედრის მონაწილეები გაეცნობიან გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის, www.grifireba.emis.ge-ს, მოხმარებას.
აღნიშნული ფორმით რეგისტრაციის მიზანია, სახელმძღვანელოების გრიფირების მართვის ელექტრონიზაცია და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა.
სისტემის დახვეწის პროცესში გათვალისწინებული პოტენციურ ავტორთა მიერ შემოთავაზებული რეკომენდაციები და წინადადებები.
ტრენინგს გაუძღვება საგანმანათლებლო ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის პროექტის მენეჯერი - ლადო იმედაძე.
Შეხვედრას დაესწრებიან განათლების და მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის წარმომადგენლები.
 29 მარტს
19:00 საათზე
 ვებინარის ბმული: https://cutt.ly/WDxCmpe