სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს კონკურსს

06-05-2022
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს კონკურსს X კლასის ისტორიისა და საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების შემფასებელ რეცენზენტთა (მასწავლებელი და დარგის მეცნიერი) ვაკანსიებზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ საჯარო ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდს, შემდეგ მისამართებზე: