მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადება

03-10-2022
გამოცხადდა მიღება მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე
 
დეტალური ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გამოცხადებული პროგრამის შესახებ 


განთავსებულია ბმულებზე: