სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეგისტრაცია

07-10-2022
შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან დაიწყო ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების პირველადი რეგისტრაცია - რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში.

რეგისტრაციის გავლა სავალდებულოა როგორც საჯარო, ისე კერძო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც 2022 წლის პირველ ივლისამდე ახორციელებდნენ საქმიანობას აღნიშნული მიმართულებით.

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების პირველადი რეგისტრაცია წარმატებით მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე დარეგისტრირებულია 707 დაწესებულება, რეგისტრაცია დასრულდება 2022 წლის 31 დეკემბერს.

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს

დეტალური ინსტრუქციები რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით იხილეთ: