სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის სახელმძღვანელოების რეცენზენტთა შესარჩევ კონკურსს

30-11-2022
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის სახელმძღვანელოების რეცენზენტთა შესარჩევ კონკურსს, ქვემოთ მითითებულ პოზიციებზე.

დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ, მიმართეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებად ოფიციალურ ვებ-გვერდს hr.gov.ge და გააკეთეთ განაცხადი თქვენთვის სასურველ ვაკანსიაზე, 2022 წლის 14 დეკემბრამდე. გაითვალისწინეთ, რომ ვაკანსიის ტექსტში მითითებული საკვალიფიკაციო მონაცემების დადასტურებისთვის საჭიროა, შესაბამის ბლოკებში ცნობების/დოკუმენტების ატვირთვა.