მომსახურების მიღება!

07-08-2023
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით, მოქალაქეების განცხადებების მიღება შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: info@emis.ge  
ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის დისტანციური მომსახურებით:  

სახელობო განათლების სერტიფიკატისა ან საშუალო პროფესიული დიპლომის დუბლიკატის მოთხოვნა  
 • დაინტერესებული პირის მიერ შესავსები (ივსება საკუთარი დოკუმენტის მოთხოვნის შემთხვევაში) განცხადება
  განცხადების ფორმა: ბმული
  განცხადების გაგზავნის დეტალური ინფორმაცია:  ბმული
 • მინდობილი პირის/ რწმუნებულის მიერ შესავსები განცხადება
  განცხადების ფორმა: ბმული
  განცხადების გაგზავნის დეტალური ინფორმაცია:  ბმული
 • students.emis.ge ელექტრონულ პორტალზე სტუდენტის (მომხმარებლის) პაროლის აღდგენის
  განაცხადის ფორმა: ბმული

ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით შეავსეთ შემდეგი ფორმა : ბმული

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ოფიციალური ცხელი ხაზის ნომერზე: 2200 220 (შიდა ნომერი - 6). 
შესაძლებელია ასევე, განცხადებებით მოგვმართოთ my.gov.ge-ს მეშვეობით! დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ my.gov.ge-ს.