გამოცხადდა მიღება 2023-2024 სასწავლო წლისთვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით.

25-09-2023

დეტალური ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გამოცხადებული პროგრამის შესახებ  

განთავსებულია ბმულებზე: