მიმდინარეობს სტანდარტების გასწორების სამუშაო პროცესი

04-03-2013
ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს სტანდარტების შესწორება IT ტექნოლოგიებში. სადაც აქტიურად არიან ჩართული ემისის თანამშრომლები და დამსაქმებლები.