კოლეჯში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ

23-05-2013
დაიწყო რეგისტრაცია / საბუთების მიღება   არასაბიუჯეტო სექტორის   კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაციის, ვებ ტექნოლოგიების, კომპიუტერული ინჟინერიისა და კომპიუტერული სისტემები და ქსელების   II და III საფეხურის პროგრამებზე.


რეგისტრაციის მსურველებმა მიმართეთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის VI კორპუსის შენობაში განთავსებულ საინფორმაციო - სარეგისტრაციო ცენტრს.

დოკუმენტების მიღება წარმოებს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან
არსებულ საზოგადოებრივ კოლეჯში.

II საფეხურის პროგრამებზე - 2013 წლის 23 მაისიდან   2013 წლის 21 ივნისის ჩათვლით (10.00 სთ. - 17.00 სთ.)
III საფეხური პროგრამებზე - 2013 წლის 23 მაისიდან   2013 წლის 21 ივნისის ჩათვლით (10.00 სთ. - 17.00 სთ.)

სწავლის დასაწყისი:
II საფეხურის პროგრამებზე - 2013 წლის  1 ივლისი
III საფეხური პროგრამებზე - 2013 წლის 1 ივლისი

ხანგრძლივობა:
ყველა პროგრამის თითოეულ საფეხურზე სწავლის ხანგრძლივობაა 4 თვე

II საფეხურის პროგრამების სწავლის საფასური -700 ლარი
III საფეხურის პროგრამების სწავლის  საფასური - 1000 ლარი