აჭარის რესურსცენტრების ხელმძღვანელთა შესარჩევი კონკურსი

აჭარის რესურსცენტრების ხელმძღვანელთა შესარჩევი კონკურსი
24-07-2013
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა წარმატებით აგრძელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს - საგანმანათლებლო რესუსრცენტრების ხელმძღვანელთა შესარჩევი კონკურსის ელექრონული ტესტირების ტექნიკურ მხარდაჭერასა და მონიტორინგს.

24 ივლისს, მართვის სისტემის შენობაში, აჭარის რეგიონის რესურსცენტრების ხელმძღვანელთა შესარჩევი კონკურსი ჩატარდა . 4 საკონკურსო ადგილზე, ტესტირებაში მონაწილეობა 61 კონკურსანტმა მიიღო.