საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს ახალი შემადგენლობა დამტკიცდა.

26-07-2013
25 ივლისს პრემიერ მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულ საბჭოს, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დირექტორი მარინე ჩიტაშვილი უხელმძღვანელებს. საბჭოს ახალ შემადგენლობაში წარმოდგენილია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მოადგილე მამია ჯანჯალია.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებების უკლებლივ ყველა საგანმანათლებლო პროგრამას ამტკიცებს.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, გეგმაქვს აქტიურ თანამშრომლობას საბჭოსთან.