დირექტორის შესარჩევი კონკურსის დამატებითი რეგისტრაციის ვადა

დირექტორის შესარჩევი კონკურსის  დამატებითი  რეგისტრაციის  ვადა
30-08-2013
დირექტორობის მსურველებს, რომლებმაც 2012 წელს წარმატებით გაიარეს სერტიფიცირების ტესტირების ეტაპი და სურთ ჩაერთონ 2013 წლის საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევ კონკურსში გასაუბრების ეტაპიდან, მაგრამ არ გაუვლიათ რეგისტრაცია, საშუალება ეძლევათ დარეგისტრირდნენ დამატებით ვადაში 2013 წლის 02 სექტემბრის 12:00 საათიდან - 2013 წლის 05 სექტემბრის 20:00 საათამდე.

რეგისტრაცია ხორციელდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე www.directors.mes.gov.ge