სიახლეები

ამოქმედდა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდი
06-03-2012
2012 წლის იანვარში შეიქმნა განათლებისა და მეცნიერების სამინისიტროს ახალი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS). EMIS-ის ძირითადად მიმართულებას წარმოადგენს, თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება განათლების სექტორში.

გამოწვევის ყველა მაძიებელს!
06-03-2012
პირველად საქართველოში!  Microsoft-ის ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო კონკურსი Imagine Cup!
კონკურსის მიზანია ამა თუ იმ გლობალური პრობლემის მოგვარება ტექნოლოგიური გადაწყვეტის გზით.
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ სტუდენტს, განურჩევლად სასწავლებლისა და სპეციალობისა.

სამინისტროს ”განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის” (EMIS) პრეზენტაცია გაიმართა
22-02-2012
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  ”განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის” (EMIS) ახლადშექმნილი სსიპ-ის სტრუქტურისა და არსებული და სამომავლო პროექტების შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა.