სიახლეები

06-06-2022
2022 წლის 20 ივნისიდან სრული ზოგადი განათლების ატესტატების საყოველთაო გაცემა იწყება.
23-05-2022
პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია 2022-2023 სასწავლო წლისათვის 24 მაისს - 09:00 საათზე დაიწყება და 15 ივნისს 18:00 საათზე დასრულდება, ხოლო საბუთების წარდგენა 16 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება.
19-05-2022
ტექნიკური სატელეფონო ცენტრის ოპერატორის პოზიცია
06-05-2022
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს კონკურსს X კლასის ისტორიისა და საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების...
02-05-2022
რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ, ვებგვერდზე: vet.emis.ge, 22 აგვისტოს ჩათვლით
19-04-2022
განისაზღვრა უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პირების სწავლის დაფინანსების მიზნით
14-04-2022
2022 წლის 14 აპრილიდან იწყება ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის X კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოების მაკეტების საჯარო განხილვის პროცესი.
28-03-2022
ვებინარი საშუალო საფეხურის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირებით დაინტერესებული პირებისთვის
22-03-2022
ყოველი კვირის ხუთშაბათს, 00:00 საათიდან 18:00 საათამდე, საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლებს შესაძლებლობა ეძლევათ, დარეგისტრირდნენ ან გააუქმონ რეგისტრაცია ონლაინ სწავლებაზე
18-03-2022
გამოქვეყნდა შპს სასწავლო უნივერსიტეტი მილენიუმის „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე“ ჩარიცხული პირებისთვის, გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი
15-03-2022
ცხადდება რიგგარეშე მობილობა!  შპს სასწავლო უნივერსიტეტი მილენიუმის „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე“ ჩარიცხული პირებისთვის
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

04-03-2022
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პირველკლასელთა რეგისტრაციისთვის ვადები და პირობები განსაზღვრა
15-02-2022
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს კონკურსს X კლასის სახელმძღვანელოების შემფასებელ რეცენზენტთა (მასწავლებელი და დარგის მეცნიერი) ვაკანსიებზე.
14-01-2022
განისაზღვრა 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები: 
 


30-11-2021
გამოქვეყნდა სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო პროგრამაზე სტატუსშეჩერებული/შეწყვეტილი სტუდენტებისათვის, გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი


24-11-2021
ცხადდება რიგგარეშე მობილობა! სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სატრანსპორტო-ლოგისტიკური პროცესების ორგანიზაცია და მართვის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისა და სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის.04-10-2021
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადება15-09-2021
დაიწყო მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ანკეტა-კითხვარების წარმოდგენა
05-08-2021
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის მსურველ პირთა (სტუდენტთა) ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაცია დაიწყება - 16 აგვისტოს. რეგისტრაციის პროცესი გაგრძელდება -30 აგვისტოს 18.00 საათამდე
19-07-2021
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ფარგლებში..