სიახლეები

14-01-2022
განისაზღვრა 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები: 
 


30-11-2021
გამოქვეყნდა სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო პროგრამაზე სტატუსშეჩერებული/შეწყვეტილი სტუდენტებისათვის, გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი


24-11-2021
ცხადდება რიგგარეშე მობილობა! სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სატრანსპორტო-ლოგისტიკური პროცესების ორგანიზაცია და მართვის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისა და სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის.04-10-2021
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების გამოცხადება15-09-2021
დაიწყო მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ანკეტა-კითხვარების წარმოდგენა
05-08-2021
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის მსურველ პირთა (სტუდენტთა) ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაცია დაიწყება - 16 აგვისტოს. რეგისტრაციის პროცესი გაგრძელდება -30 აგვისტოს 18.00 საათამდე
19-07-2021
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ფარგლებში..

12-07-2021
გამოქვეყნდა შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის  სტუდენტებისათვის გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი
11-07-2021
პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის მსურველთათვის
09-07-2021
12 ივლისიდან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია იწყება და 20 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება
23-06-2021
ცხადდება რიგგარეშე მობილობა შპს - ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის სტუდენტებისათვის
21-06-2021
ცხადდება რიგგარეშე მობილობა შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრის სტუდენტებისათვის
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

18-06-2021
2020-2021 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთათვის ატესტატების გაცემა იწყება
02-06-2021
2021-2022 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკოლების მიერ დამატებულ ადგილებზე პირველკლასელთა რეგისტრაცია 3 ივნისს 14:00 საათზე დაიწყება.
08-05-2021
პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია 2021-2022 სასწავლო წლისათვის 13 მაისს - 09:00 საათზე დაიწყება და 5 ივნისს 18:00 საათზე დასრულდება, ხოლო საბუთების წარდგენა
8 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება.

29-03-2021
ის სტუდენტები, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხნენ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი საგანი (გადალახული უნდა ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი). 


14-03-2021
2021-2022 სასწავლო წლისთვის სკოლებში დარეგისტრირებას შეძლებენ ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდება.
04-03-2021
2021 წლის 4 მარტიდან იწყება ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ზოგიერთი საგნის, საბაზო საფეხურის VII და VIII კლასების და IX კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოს/სერიის მაკეტების საჯარო განხილვის პროცესი.
12-01-2021
პანდემიის პირობებში დისტანციური სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ საქართველოში მოქმედ სამ მობილურ ოპერატორთან...