სიახლეები

11-11-2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საზოგადოებრივ კოლეჯში  დაიწყო „პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ’’ ფარგლებში მომზადებული 6 სასწავლო მოდულის პილოტირება:
10-11-2014
აბიტურიენტებს, რომლებმაც 2014 წელს გადალახეს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაგრამ რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით ვერ განაწილდნენ სარეგისტრაციო განცხადებაში მითითებულ ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, უფლება აქვთ სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოთხოვნის გარეშე, გაიარონ განმეორებითი რეგისტრაცია თავისუფალ ადგილებზე.
06-11-2014
აბიტურიენტებს, რომლებმაც 2014 წელს გადალახეს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაგრამ რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით ვერ განაწილდნენ სარეგისტრაციო განცხადებაში მითითებულ ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, უფლება აქვთ სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოთხოვნის გარეშე, გაიარონ განმეორებითი რეგისტრაცია თავისუფალ ადგილებზე. 
04-11-2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ იქნა შემუშავებული სკოლების მართვის ახალი საინფრომაციო სისტემა ,  eSchool-ი, რომელიც ორიენტირებულია მართვის  პროცესების ეფექტურ განხორციელებაზე.

03-11-2014
 3 ნოემბერს,  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საზოგადოებრივ კოლეჯში დაიწყო სწავლა.
08-10-2014
განათლების  მართვის  საინფორმაციო  სისტემის   დელეგაცია, სისტემის უფროსის ბატონ ლაშა ვერულავას   ხელმძღვანელობით ამა წლის  29.09 - 03.10 იმყოფებოდა  ესტონეთის  ქალაქ  ტალინში  საქმიანი ვიზიტით.                                                     

03-10-2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პროფესიულ კოლეჯში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე  გადანაწილების მიზნით პროფესიული მოსინჯვა გაიმართა.
02-10-2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში, პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა საორიენტაციო შეხვედრა გაიმართა. 
09-09-2014
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ  მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციას დაიწყო, რომელიც 20 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.08-09-2014
რა არის ყველაზე მოთხოვნადი და დასაქმებადი პროფესიები თბილისსა თუ რეგიონებში და როგორ იწყებენ მუშაობას პროფესიული სტუდენტები კოლეჯში საგანმანათლებლო კურსის გავლის შემდეგ.


19-08-2014
საჯარო სკოლის დირექტორის სერტიფიკატის მქონე პირებს, დღეს 22:00 საათამდე ექნებათ შესაძლებლობა კონკურსში მონაწილეობის მიზნით დარეგისტრირდნენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.directors.mes.gov.ge
18-08-2014
სკოლის დირექტორთა კონკურსის შესარჩევ მომდევნო ეტაპზე, დირექტორის სერტიფიკატის მქონე პირებმა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.directors.mes.gov.ge 18-დან 20 აგვისტომდე იქნება განთავსებული. 20 აგვისტოს, დარეგისტრირებულ პირებს, სურვილის შემთხვევაში საშუალება ექნებათ შეცვალონ მათ მიერ 18 და 19 აგვისტოს არჩეული სკოლები.
18-08-2014
წარმოგიდგენთ, დირექტორობის უფლების მქონე პირთა სიას (თანხმობის განაცხადის ელექტრონული ფორმის შესავსებად საჭირო დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნომრის მითითებით), რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს 2014 წლის საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპი და მოიპოვეს დირექტორობის უფლება.
30-07-2014
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საზოგადოებრივ  კოლეჯში 2014  წლის 18 ივლისს გაიმართა პროფესიულ სტუდენტთა ოლიმპიადა სამ მოდულზე: ვებ პროგრამირება, კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება და სამგანზომილებიანი გრაფიკა 3D MAX.
08-07-2014
რეგისტრაცია დაიწყება 2014 წლის 10 ივლისს 10:00 საათიდან და დასრულდება 2014 წლის 18 ივლისს 20:00 საათზე.


23-06-2014
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მიღების მიზნით, იწყებს 2013-2014 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულების განაცხადების მიღებას.
27-05-2014
დასრულდა 2014 წლის სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ტესტირების ეტაპის ტესტურ დავალებათა სისწორესთან და პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებული პრეტენზიების განმხილვევლი კომისიის მუშაობა.
27-05-2014
26 მაისს საქართველოს  დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ სახალხო ზეიმში მიიღო მონაწილეობა.
21-05-2014
21 მაისს, 1500 სკოლაში ერთდროულად მე-12 კლასელთათვის გამოსაშვები გამოცდები დაიწყო
20-05-2014
პირველკლასელთა ონლაინ რეგისტრაცია წარმატებით მიმდინარეობს