სიახლეები

09-03-2015
2015 წლის 10 მარტს 2 საათზე, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ტარდება  სტუდენტთა შიდა ოლიმპიადა, შემდეგ მოდულებში:
19-02-2015

შეგახსენებთ რომ, ელექტრონული თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების შეცვლა შესაძლებელი იქნება 2015 წლის 19 თებერვალს 20:00 საათამდე.

იხილეთ ბმული

18-02-2015
ელექტრონული რეგისტრაცია დასრულდება - 2015 წლის 18 თებერვალს 20:00 საათზე.
მონაცემები, თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ, გამოქვეყნდება 2015 წლის 19 თებერვალს 10:00 საათზე.
ელექტრონული თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების შეცვლა შესაძლებელი იქნება 2015 წლის 19 თებერვალს 20:00 საათამდე.

14-02-2015
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ დირექტორობის უფლების დამადასტურებელი სერტიფიკატის მქონე პირებს. კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, დირექტორობის უფლების მქონე პირებმა, უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა ვებგვერდზე www.directors.mes.gov.ge. ელექტრონული განაცხადის შევსების ვადად განსაზღვრულია 2015 წლის 16, 17, 18 თებერვალი. რეგისტრაციის ბმული გაიხსნება 16 თებერვალს 10:00 საათზე.

10-02-2015
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მიმდინარე წლის  10 თებერვალს  იწყებს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციას,  რომელიც გაგრძელდება 5 მარტის ჩათვლით.
23-01-2015
13 იანვარს საქართველოს ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში დაინერგა სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.
15-12-2014
8-9 დეკემბერს თბილისში,  სასტუმრო „Holliday Inn Tbilisi „- ში  ჩატარდა, ერთი  ერთზე სწავლების  ვორკშოპი განათლების წარმომადგენლებისთვის  - Design and Deployment Workshop for Education Leaders -  მათთვის, ვინც იღებს მონაწილეობას სტრატეგიების და პოლისების შემუშავებასა და აღსრულებაში. 
04-12-2014
როგორც ცნობილია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 5 ნოემბრის N688 ბრძანების საფუძველზე საქართველოს მასშტაბით 10-11 ნოემბრიდან პროფესიულ და საზოგადოებრივ კოლეჯებში სასწავლო მოდულების პილოტირების ახალი პროგრამის განხორციელება დაიწყო.
03-12-2014
ქ. ბრიუსელში,  19-20 ნოემბერს,  Microsoft-ის  მოწვევით გაიმართა  ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის განათლების სფეროში მომუშავე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ხელმძღვანელთა შეხვედრა. 
13-11-2014
შეგახსენებთ, რომ უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, აბიტურიენტების განმეორებითი რეგისტრაციის გამოცხადების შესახებ თანხმობის წერილებით 2014 წლის 14 ნოემბრის ჩათვლით უნდა მიმართონ სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: uni@emis.ge
11-11-2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საზოგადოებრივ კოლეჯში  დაიწყო „პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ’’ ფარგლებში მომზადებული 6 სასწავლო მოდულის პილოტირება:
10-11-2014
აბიტურიენტებს, რომლებმაც 2014 წელს გადალახეს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაგრამ რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით ვერ განაწილდნენ სარეგისტრაციო განცხადებაში მითითებულ ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, უფლება აქვთ სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოთხოვნის გარეშე, გაიარონ განმეორებითი რეგისტრაცია თავისუფალ ადგილებზე.
06-11-2014
აბიტურიენტებს, რომლებმაც 2014 წელს გადალახეს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაგრამ რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით ვერ განაწილდნენ სარეგისტრაციო განცხადებაში მითითებულ ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, უფლება აქვთ სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოთხოვნის გარეშე, გაიარონ განმეორებითი რეგისტრაცია თავისუფალ ადგილებზე. 
04-11-2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ იქნა შემუშავებული სკოლების მართვის ახალი საინფრომაციო სისტემა ,  eSchool-ი, რომელიც ორიენტირებულია მართვის  პროცესების ეფექტურ განხორციელებაზე.

03-11-2014
 3 ნოემბერს,  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საზოგადოებრივ კოლეჯში დაიწყო სწავლა.
08-10-2014
განათლების  მართვის  საინფორმაციო  სისტემის   დელეგაცია, სისტემის უფროსის ბატონ ლაშა ვერულავას   ხელმძღვანელობით ამა წლის  29.09 - 03.10 იმყოფებოდა  ესტონეთის  ქალაქ  ტალინში  საქმიანი ვიზიტით.                                                     

03-10-2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პროფესიულ კოლეჯში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე  გადანაწილების მიზნით პროფესიული მოსინჯვა გაიმართა.
02-10-2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში, პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა საორიენტაციო შეხვედრა გაიმართა. 
09-09-2014
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ  მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციას დაიწყო, რომელიც 20 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.