ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
03/20/2014
2014 წლის 19 მარტს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შორის,სადაც მხარეები გამოთქვამენ მზადყოფნას განახორციელონ საინფორმაციო სისტემის მიერ განხორციელებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისა და აღნიშნული პროგრამების კურსდამთავრებულთათვის(შემდგომში-პრაქტიკანტი)პრაქტიკის ორგანიზება,მათ მიერ სწავლის პერიოდში მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის რეალურ სამუშაო გარემოში რეალიზაციისა და პროფესიული საქმიანობის გამოცდილების მიღების მიზნით.