დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!

დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!
03/21/2014
მხოლოდ იმ პირთათვის, რომლებმაც დადგენილ ვადაში (2014 წლის 16 მარტამდე) გადაიხადეს სერტიფიცირების საფასური, თუმცა, ტექნიკური ხარვეზის გამო, ვერ შეძლეს რეგისტრაციის გავლა, რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება 21 მარტს, 13:00 საათიდან - 20:00 საათამდე.
გთხოვთ, რეგისტრაციისათვის შეხვიდეთ ბმულზე - http://directors.mes.gov.ge/