საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსი

საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსი
08/18/2014

წარმოგიდგენთ, დირექტორობის უფლების მქონე პირთა სიას (თანხმობის განაცხადის ელექტრონული ფორმის შესავსებად საჭირო დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნომრის მითითებით), რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს 2014 წლის საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპი და მოიპოვეს დირექტორობის უფლება.

სერტიფიცირებულმა პირებმა, დირექტორობის უფლების დამადასტურებელი სერტიფიკატის მისაღებად უნდა მიაკითხონ იმ საგანმანათლებლო რესურსცენტრს, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც განლაგებული იყო საგამოცდო ცენტრი, სადაც გაიარა ტესტირება (გთხოვთ იხილოთ ფაილი).