სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტების პროფესიის მოსინჯვა

 სპეციალური  საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტების პროფესიის მოსინჯვა
10/03/2014
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საზოგადოებრივ კოლეჯში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა პროფესიულ  საგანმანათლებლო პროგრამებზე  გადანაწილების მიზნით პროფესიული მოსინჯვა გაიმართა.  

სპეციალური  საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტებს, პროფესიული კოლეჯის წარმომადგენლებმა  დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია  მათ მიერ არჩეული სპეციალობის შესახებ.