საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!
02/18/2015

ელექტრონული რეგისტრაცია დასრულდება - 2015 წლის 18 თებერვალს 20:00 საათზე.

მონაცემები, თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ, გამოქვეყნდება 2015 წლის 19 თებერვალს 10:00 საათზე.

ელექტრონული თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების შეცვლა შესაძლებელი იქნება 2015 წლის 19 თებერვლს 20:00 საათამდე.