განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საზოგადოებრივი კოლეჯის სტუდენტთა შიდა ოლიმპიადა

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საზოგადოებრივი კოლეჯის სტუდენტთა შიდა ოლიმპიადა
03/06/2015
2015 წლის 10 მარტს 2 საათზე, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ტარდება  სტუდენტთა შიდა ოლიმპიადა, შემდეგ მოდულებში:
  • ვებ პროგრამირება-დიზანი
  • 3D მოდელირება
  • კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება
იხილეთ სია: