პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია

პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია
05/06/2015
პირველკლასელთა  საყოველთაო  ელექტონული  რეგისტრაცია 2015-2016 სასწავლო წლისათვის 15 მაისს - 09:00 საათზე დაიწყება. 
რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის  საინფორმაციო სისტემის  ვებგვერდზე და დასრულდება 9 ივნისს - 20:00 საათზე.

ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულებებში  რეგისტრირებული  მოსწავლის  ჩასარიცხად აუცილებელი  დოკუმენტების  მიღება განხორციელდება  2015 წლის 11 ივნისიდან  21 ივნისის  ჩათვლით.