პრაქტიკული სწავლება ახალ მოდულურ პროგრამებში

პრაქტიკული სწავლება ახალ მოდულურ პროგრამებში
10/29/2015
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ბაზაზე გაიმართა ტრენინგი პროფესიული კოლეჯების მასწავლებელთათვის თემაზე: "პრაქტიკული სწავლება ახალ მოდულურ პროგრამებში - კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი".

 საინფორმაციო სისტემის ბაზაზე და „ახალ ქსელებში“ ტრენინგის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ  ენახათ თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ტექნიკური სამსახურების სამუშაო ოთახები და ლაბორატორიები და მიეღოთ კონსულტაციები წამყვანი IT სპეციალისტებისგან.