პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია

პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია
04/25/2016
პირველკლასელთა  საყოველთაო  ელექტონული  რეგისტრაცია 2016-2017  სასწავლო წლისათვის 4 მაისს - 09:00 საათზე დაიწყება. 

რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის  საინფორმაციო  სისტემის  ვებგვერდზე  (registration.emis.ge) და დასრულდება 25 მაისს - 20:00 საათზე.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში II ეტაპზე რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება  2016 წლის 30 მაისიდან  10  ივნისის  ჩათვლით.