პირველკლასელთა რეგისტრაციის III ეტაპი: 14 ივნისი - 30 ივნისი

პირველკლასელთა რეგისტრაციის III ეტაპი: 14 ივნისი - 30 ივნისი
06/13/2016
შეგახსენებთ რომ, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში  III  ეტაპის რეგისტრაცია განხორციელდება სკოლაში, II ეტაპის დასრულების შემდგომ გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ადგილებზე, მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის  საფუძველზე.   

2016-2017 სასწავლო წელი დაიწყება 15 სექტემბერს.