2017-2018 სასწავლო წლისათვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის II ეტაპი

2017-2018 სასწავლო წლისათვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის II ეტაპი
05/01/2017

საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციიის II ეტაპი 2017 წლის 8 მაისიდან - 1 ივნისის ჩათვლით ხორციელდება. 
  • რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე.  
  • II ეტაპზე რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება  2017 წლის 2 ივნისიდან  15 ივნისის  ჩათვლით.
  • I და II ეტაპზე მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების განსაზღვრულ ვადებში წარუდგენლობის შემთხვევაში, რეგისტრაცია ავტომატურად უქმდება.