2017-2018 სასწავლო წლისათვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის III ეტაპი

2017-2018 სასწავლო წლისათვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის III ეტაპი
06/16/2017
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აცხადებს პირველკლასელთა რეგისტრაციის III ეტაპს: 2017 წლის 19 ივნისიდან - 30 ივნისის ჩათვლით.

რეგისტრაცია განხორციელდება სკოლაში, II ეტაპის დასრულების შემდგომ გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ადგილებზე, მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის  საფუძველზე. 

2017-2018 სასწავლო წელს, ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების უფლება აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ანუ სწავლის დაწყებისთვის უსრულდებათ 6 წელი.  

2017-2018  სასწავლო წელი  დაიწყება 15 სექტემბერს.