სერტიფიცირებული დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!

  სერტიფიცირებული დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!
08/29/2017

დირექტორობის უფლების მქონე პირებს, მათ მიერ თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების შეცვლის შესაძლებლობა აქვთ 8 სექტემბერს - 24:00 საათამდე.

ინფორმაცია თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ იხილეთ აქ.

სკოლების შეცვლა შესაძლებელია შემდეგი ვებგვერდის მეშვეობით - directors.mes.gov.ge