2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები:

 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის  მობილობის ვადები:
01/06/2020
  • 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ფარგლებში, დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის მართვის სისტემაში წარმოდგენის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის 8 იანვრიდან 2020 წლის 17 იანვრის ჩათვლით; 
  • მობილობის  მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის  22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.   
  • ხოლო მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა განისაზღვრა - 2020 წლის  12 თებერვლიდან 2020 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით.