განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს რეცენზენტთა შესარჩევ კონკურსს

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს რეცენზენტთა შესარჩევ კონკურსს
02/15/2022
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს კონკურსს X კლასის სახელმძღვანელოების შემფასებელ რეცენზენტთა (მასწავლებელი და დარგის მეცნიერი) ვაკანსიებზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდს შემდეგ მისამართებზე:

ქართული ენა და ლიტერატურა:
მათემატიკა:
გეოგრაფია:
ბიოლოგია:
ფიზიკა:
ქიმია:
მოქალაქეობა:
ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის): 
აფხაზური ენა და ლიტერატურა: 
სამოქალაქო განათლება:
პირველი უცხოური ენა - ინგლისური:
მეორე უცხოური ენა - ფრანგული:
მეორე უცხოური ენა - რუსული:
მშობლიური ენა და ლიტერატურა (რუსული):
მშობლიური ენა და ლიტერატურა (სომხური):
მშობლიური ენა და ლიტერატურა (აზერბაიჯანული):
მუსიკა: