საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკა

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკა
08/15/2012

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკა

ელექტრონულ კატალოგს დაემატა საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკის გვერდი სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეეუძლია მიიღოს სტატისტიკური მონაცემები ზოგადი განათლების შესახებ.

eCatalog-ი წარმოადგენს  საგანმანათლებლო დაწესებულებების ელექტრონულ კატალოგს, რომელშიც თავმოყრილია საგანმანათლებლო დაწესებულებების  შესახებ ინფორმაცია.