აბიტურიენტთა მეორადი რეგისტრაცია დაიწყო!

აბიტურიენტთა  მეორადი რეგისტრაცია დაიწყო!

აბიტურიენტებს, რომელთაც 2013 წელს გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაგრამ რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით ვერ განაწილდნენ სარეგისტრაციო განცხადებაში მითითებულ ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, უფლება აქვთ სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოთხოვნის გარეშე, გაიარონ განმეორებითი რეგისტრაცია თავისუფალ ადგილებზე 21 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრის ჩათვლით შემდეგ გვერდზე: http://registration.emis.ge

იხილეთ ინფორმაცია უმაღლესი სასწავლებელების საგანმანათლებლო პროგრამებზე თავისუფალი ადგილების შესახებ