სერტიფიცირებულ დირექტორთა საყურადღებოდ!

სერტიფიცირებულ დირექტორთა საყურადღებოდ!
დირექტორობის უფლების მქონე პირებს, რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს 2013 წლის საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპი და მოიპოვეს დირექტორობის უფლება, 11 თებერვლიდან სერტიფიკატის მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ იმ საგანმანათლებლო რესურსცენტრს,სადაც გაიარეს ტესტირება და რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც მდებარეობდა საგამოცდო ცენტრი.
დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ბმული.

საგანმანათლებლო რესურსცენტრების მისამართი

დირექტორობის უფლების მქონე პირებს, რომლებმაც წარმატებით დაძლიეს 2012 წლის საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ტესტირების ეტაპი
და მოიპოვეს დირექტორობის უფლება, 10 თებერვლიდან სერტიფიკატის მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის რეესტრის წარმოების სამსახურს
11:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა
(მის.: ქალაქი თბილისი, ფანჯიკიძის ქ. N1ა (ყოფილი ბუდაპეშტის ქ.) ტელ.: 2200220 შიდა 5065).

დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ბმული.

სერტიფიკატების მისაღებად, გთხოვთ, თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.