სიახლეები http://Emis.ge/ Wed, 01 Dec 2021 19:03:59 +0400 60 გამოქვეყნდა რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი https://Emis.ge//news/2061/ <div>გამოქვეყნდა სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, &bdquo;სისხლის სამართლის&ldquo; სამაგისტრო პროგრამაზე სტატუსშეჩერებული/შეწყვეტილი სტუდენტებისათვის, გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი</div> <div> <br /> </div> Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 +0400 რიგგარეშე მობილობა! https://Emis.ge//news/2060/ <div>ცხადდება რიგგარეშე მობილობა! სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის &bdquo;სატრანსპორტო-ლოგისტიკური პროცესების ორგანიზაცია და მართვის&ldquo; სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისა და სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის.</div> <div> <br /> </div> <div> <br /> </div> Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0400