სიახლეები http://Emis.ge/ Thu, 23 Sep 2021 20:16:33 +0400 60 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!! https://Emis.ge//news/2057/ დაიწყო მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ანკეტა-კითხვარების წარმოდგენა Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0400