სიახლეები http://Emis.ge/ Mon, 19 Mar 2018 06:07:43 +0300 60 გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია https://Emis.ge//news/1826/ <span style="text-align: justify;">მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მჭიდროდ თანამშრომლობს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, მათ შორის გარე დაკვირვების გავლის მსურველ  მასწავლებელთა  დაკავშირებით.</span> Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0300