სიახლეები http://Emis.ge/ Mon, 15 Aug 2022 16:31:48 +0400 60 განისაზღვრა 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები: https://Emis.ge//news/2107/ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ:   Wed, 03 Aug 2022 00:00:00 +0400 შპს ალტე უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი !!! https://Emis.ge//news/2105/ გამოქვეყნდა, შპს ალტე უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი   Tue, 02 Aug 2022 00:00:00 +0400 რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი https://Emis.ge//news/2104/ გამოქვეყნდა შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის სტუდენტებისათვის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის, გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი  Fri, 22 Jul 2022 00:00:00 +0400 ცხადდება რიგგარეშე მობილობა შპს ალტე უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის !!! https://Emis.ge//news/2103/ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!  Wed, 20 Jul 2022 00:00:00 +0400